[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Ferrari 312 T2
Prípravné práce:

Pred stavbou si dôkladne preštudujte návod a návodnú kresbu. Z kuchynskej špajle si zhotovte osy náprav A, B a os volantu C. Ich rozmery a farebné prevedenie je zakreslené vo vystrihovačke. Hrany, ktoré budete narezávať z lícnej strany tlače, sú označené plnou čiarou s čiernym trojuholníkom. Hrany narezávané z rubu sú označené plnou čiarou s bielym trojuholníkom. Zdvojený symbol ohybu znamená, že ohyb nezačína od okraje dielu, ale začína až ďalej v diele. Narezávanie bokov pneumatík - diely 89 a 95, spravte odpichovátkom. Výrezy z plôch a dielov sú označené červenou uhlopriečkou alebo červenou čiarou. Miesta pre lepenie dielov natupo sú označené zelenou čiarou. Diely 56 podlepte 2x kancelárskym papierom. Diely 37, 39, 40, 43 a 47 z rubu začiernite, oranžovou farbou z rubu zafarbite diely 44 a 48, pri diele 4 zafarbite červenou farbou z rubu časti nachádzajúce sa po stranách štartového čísla.

Stavba modelu:

Stavbu začnite zlepením štítu z dielov 1 a 2, ktoré vytvarujte a spolu s dielom 3 vlepte do dielu 4. Pozor!!! Žltú časť dielu 4 odstrihnite až po vlepení štítu. Zlepte kokpit 5 a uzatvorte ho dielom 6. Do dielu 6 vlepte os C spolu zo skompletovaným volantom 7. Ku kokpitu prilepte tiež diely 8 a 9 a celok k dielom 3 a 4. Pozor!!! Sivé plôšky dielov 8 a 9 k dielu 4 ešte nepriliepajte, urobte tak až po vlepení dielov 13, resp. 19.

Pokračujte bokmi vozidla. Zlepte diely 10 a 11 a prilepte ich k vozidlu. Vlepte chladič, rovnako aj bok 13. Bok dokončte nalepením chladiča z dielov 14 a 15. Rovnako spracujte aj pravý bok z dielov 1621. Prilepte diely 22 a 23 a záď uzatvorte dielom 24. Opatrne nalepte podvozok 25 a záď 26.

Do kokpitu vlepte sedačku z dielov 53 a pásy 59. Z dielov 31 (pozor na orientáciu bodky), 32 a svetlá 33 zlepte držiak zadného krídla a prilepte ho k dielu 26. Zlepte diely 35 a 36 a prilepte ho k dielom 26 a 32. Na ne potom nalepte diel 34. Na diel 26 nalepte chladiče bŕzd 37 a rolku 38. Do otvoru v zádi vlepte výfuky 39 a 40. Z dielov 2730 zhotovte zadné krídlo a nalepte ho na držiak.

Pokračujte ľavým predným zavesením. Zlepte ramená 41 a 42, prilepte k nim chladič bŕzd 44 a tyč riadenia 43. Celok prilepte k vozidlu. Rovnako spracujte aj pravú stranu z dielov 4448. Vytvarujte diel 49, prilepte k nemu boky krídla 50, 51 a držiak krídla 52. Celok prilepte k dielom 8, 9 a 25. Na štít 3 prilepte spätné zrkadlá 54 a 55, na diel 3 prilepte opierku hlavy 56 a ochranný oblúk z dielov 57 a 58.

Ostávajú kolesá. Popíšeme si postup stavby zadného kolesa, pretože sa všetky zhotovujú rovnako. Pomocou bielej plôšky zlepte boky pneumatiky 95 a vlepte do nic disky kolies z dielov 97 a 98 (vnútorné) a 99 a 100 (vonkajšie). Boky potom spojte plášťom 96. Hotové kolesá nasaďte na os B a prilepte. Obdobne spracujte aj predné kolesá z dielov 8994 a nasaďte ich na os A a prilepte.


[ Hepyno ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]