[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Prost AP03
Prípravné práce:

Z kuchynskej špajle si pripravte zadnú os a os volantu A a 27. Ich veľkosť a farba je zakreslená vo vystrihovačke. Z drôtu s priemerom 0,5 mm si zhotovte antény 73 a 74. Narýhovanie dielov určujú tieto značky: plný čierny trojuholník - diel rýhujte z lícnej strany vystrihovačky, čierne koliesko predstavuje narýhovanie dielu z rubu a zdvojený trojuholník ohyb, ktorý nezačína od okraja dielu ale až ďalej v diele. Narýhovanie bokov pneumatík 88 je vhodné spraviť odpichovátkom. Výrezy z plôch sú vyznačené červenou uhlopriečkou alebo červenou čiarou. Diely lepené natupo majú svoju pozíciu vyznačenú zelenou čiarou. Z rubu začiernite diely 9, 11, 35, 36, 53 a 58. Kancelárskym papierom podlepte diely 42, 43, 59, 60, 61, 62, 63, 64 a 65, výkresom podlepte diely 2A, 3A a kruhovú časť dielu 13. V diele 1 urobte vpichy pre osadenie antén a výrezy pre osadenie zrckadiel. Pri práci priebežne retušujte jednotlivé diely ešte pred zalepením, alebo podľa potreby. Pri práci sa neponáhľajte a pomáhajte si návodnou kresbou. Vystrihovačka umožňuje stavbu vozidla dvoch pilotov. Základ vystrihovačky tvorí vozidlo Jeana ALESIHO, diely vozidla Nicka HEIDFELDA majú podloženie dielov zelené.

Stavba modelu:

Na rozložený diel 2 prilepte diel 2A, na diel 3 diel 3A. Diely 2 a 3 spojte s dielom 1, pričom musí lícovať čiara na diele 1 pod štartovým číslom. Na diel 4 nalepte bočné opierky hlavy 5, 6, diel 4 potom nalepte postupne na trup, diely 2 a 3. Nalepte diel 7, spodnú časť špičky vozidla. Pokračujte dielom 8, po vytvarování ho nalepte na 7. Dokončte držiak predného krídla z dialov 2 a 3.

Pokračujte komínom. Do vytvarovaného dielu 9 vlepte priečku, diel 10. Vytvarovaný nasávací otvor 11 nalepte na komín, prilepte oblúk 12 a komín opatrne nalepte na trup vozidla. Komín dokončte nalepením skompletovanej opierky hlavy z dielov 13 (2x) a 14. Zospodu vsuňte do trupu skompletovanú sedačku s palubnou doskou (4x 25) a pásy 28. Kokpit doplňte volantom 26, ktorý nalepte na os 27.

Do spracovaného dielu 29 vlepte podľa návodnej kresby diely difúzora 35 a 36. Na diel 29 opatrne nalepte 34. Spracujte diel 37 a prilepte ho na diel 29. Celok ešte doplňte pomocnými chlopňami 16A a 21A, na ktoré budete neskôr lepiť bočnice. Lepte ich odpredu. Teraz môžete spojiť podvozok s trupom. Všetko nechajte dôkladne preschnúť. Pripravte si zadné závesy, ľavý z dielov 30, 31, pravý z dielov 32 a 33. Hotové závesy vlepte s osou A do výrezov v trupe.

Ľavú bočnicu zlepte z dielov 15, 16 (zlepte ich podľa bielych rysiek) a chladiča 17. Hotovú bočnicu opatrne prilepte k podvozku a trupu. Doplňte pomocné krídielka 18 (prilepte ich natupo k dielu 16) a 2x 19. Pravú bočnicu zlepte obdobne z dielov 20, 21, 22, 23 a 24. Zlepte deflektory, ľavý 38, 39 a pravý 40, 41 a vytvarujte ich podľa šablóny v návodnej kresbe. Hotové deflektory vlepte do výrezov v bokoch vozidla a k dielu 29.

Pravý predný záves zlepte z dielov 50, 51, prilepte rameno 52, tyč riadenia 54 a chladič bŕzd 53. Ľavý záves spracujte obdobne z dielov 55, 56, 57, 58, 59. Závesy vlepte do trupu a na diel 8. Pozor na geometriu, zpredu má náprava tvar písmena A.

Predné krídlo zlepte z dielov 42 a 43, ku ktorým prilepte spracované boky. Ľavý z dielov 44, 45, 46 a pravý z dielov 47, 48 a 49. Hotové krídlo nalepte na nosič pod predkom vozidla. Zadné krídlo zlepte z dielov 5967. Na krídlo prilepte koncové svetlo 68 a celé krídlo prilepte na záď vozidla, dbajte pri tom na správnu geometriu. Zospodu vozidla nalepte spracovanú dosku, diel 69.

K dielu 14 natupo prilepte aerodynamické plôšky 70. Zlepte spätné zrkadlá 75 a 76 a prilepte ich na trup. Diely 71 a 72 prilepte natupo k dielu 1, do dielu 1 vlepte antény 73 a 74. Poslednou prácou na karosérii je zlepenie a prilepenie kamery s nosičom 77 a 78.

Zadné kolesá zostavte nasledujúcim spôsobom. Bok pneumatiky 2x diel 88 narýhujte odpichovátkom aj s chlopňou. Vytvarujte profil kolesa a pomocou chlopne diel 88 zlepte. Vlepte vonkajší disk z dielov 90, 91 do jedného boku 88 a do druhého boku 88 vnútornú časť disku, diely 87 a 92. Oba boky spojte stočeným plášťom 89. Rovnakým spôsobom spracujte predné kolesá z dielov 88, 93, 94, 95, 96, 97. Hotové kolesá nalepte na jednotlivé nápravy vozidla.

Model vozidla Prost AP03 máte hotový. Dúfám, že sa vám práca podarila a že ste s výsledkom svojej práce spokojný.


[ Hepyno ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]