[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Prost AP03
Zostavenie modelu si vyžaduje presnosť a dostatok času. jeho stavbu nieje možné doporučiť menej skúseným modelárom. Pred stavbou si dôkladne preštudujte návod a návodnú kresbu.

Prípravné práce:

Z kuchynskej špajle (zbrúsenej na priemer 2,5 mm) si pripravte os zadnej nápravy a os volantu (!!! POZOR !!! Os zadnej nápravy ani os volantu nie sú zakreslené vo vystrihovačke. Zadná os by mala byť 6,5 cm dlhá a os volantu 1,5 cm dlhá.). Z drôtu s priemerom 0,5 mm si pripravte antény 73 a 74, ktoré sú zakreslené v návodnej kresbe. Kartónovou štvrťkou doporučujem podlepiť diely 2, 3, 7, 26, 29, 30, 32, 50, 55, 59, 60, 61, 64 a 66. Z rubovej strany začiernite diely 9, 11, 35, 36, 53 a 58. Niektoré diely sa lepia natupo, ich orientácia je podľa zelených vodiacich čiar. Prierezy a prepichy spravte na dieloch 1, 2, 3, 16, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 91 a 92. Hrany, ktoré sa ryhujú a ohýbajú zo strany tlače, sú označené čiernym trojuholníkom. Hrany, ktoré sa ryhujú a ohýbajú z rubovej strany, sú označené bielym trojuholníkom. Zdvojený symbol značky ohybu znamená, že ohyb nezačína od okraja dielu, ale až ďalej v diele. Diely označené žltým popisným číslom sú pre stavbu modelu Jeana ALESIHO. Diely označené zeleným popisným číslom sú určené pre stavbu modelu druhého pilota týmu Nicka HEIDFELDA.

Trup:

Spracujte boky 2, 3 a prilepte ich k dielu 1 tak, aby lícovala čiara pod číslom monopostu s čiarou pred výrezmi pre závesy prednej nápravy. Nosič predného krídla zatiaľ nezliepajte. Na boky trupu nalepte diely 2A a 3A. Na vytvarovaný diel 4 prilepte diely 5 a 6. Doplnený diel 4 prilepte na diel 1 a k bokom 2, 3. Pokračujte kokpitom. Zo štyroch dielov 25 zlepte priestor kokpitu, do ktorého vlepte bezpečnostné pásy 28. Na os volantu prilepte volant 26 a vložte ho do kokpitu. Hotový kokpit prilepte na diely 1 a 4 (nepriliepajte ho k bokom trupu 2 a 3). Z dielov 75 a 76 zhotovte spätné zrkadlá, ktoré vlepte do otvorov v diele 1. Z dielov 50, 51, 52, 53 a 54 zhotovte pravý predný záves kolesa a vlepte ho do dielu 2. Rovnakým spôsobom z dielov 55, 56, 57, 58 a 59 zhotovte ľavý predný záves kolesa a vlepte ho do dielu 3. Z dielov 30 a 31 zlepte pravý zadný záves kolesa a vlepte ho do dielu 2. Z dielov 32 a 33 rovnakým spôsobom zlepte ľavý zadný záves kolesa a vlepte ho do dielu 3. Správnu polohu zadných závesov skontrolujte vložením zadnej osy. Pokračujte komínom. Zhotovíte ho z dielov 9, 11, 12, 13, 14 (!!! POZOR !!! Diel číslo 10 nehľadajte, vo vystrihovačke chýba.). Na diel 9 prilepte diely 11 a 12. Doplnený diel 9 nalepte na diel 4. Ďalej na diel 4 nalepte opierku hlavy z dielov 13 a 14. Prednú časť trupu zospodu uzavrite vlepením dielu 7 s nalepeným dielom 8. Po vlepení dielu 7 prilepte k dielu 8 spodné časti závesov prednej nápravy a zlepte nosič predného krídla.

Podvozok a difúzor:

Najprv si pripravte diel 29. Do jeho nastrihnutej zadnej časti difúzora vlepte diely 35 a 36. Zo spodnej časti na diel 29 nalepte diel 34, ktorý doplňte ešte dielom 37. Hotový podvozok nalepte na trup vozidla.

Bočnice:

Pravú bočnicu zhotovíte z dielov 15, 16, 16A, 17, 18, 2x 19. Začnite dielom 15, ku ktorému prilepte diel 16. Na diel 16 nalepte diel 16A. Ďalej do výrezov v diele 16 vlepte k sebe prilepené a vytvarované diely 19. Bočnicu ešte doplňte chladičom 17 (vrchnú časť chladiča nepriliepajte k dielu 15). Hotovú bočnicu nalepte na diel 29 a natupo k dielu 2. Ľavú bočnicu zhotovte rovnakým spôsobom z dielov 20, 21, 21A, 22, 23 a 2x 24.

Deflektory:

Pravý deflektor zhotovte z dielov 38 a 39. Vytvarujte ho podľa návodnej kresby a prilepte ho na diel 29 a do otvoru v diele 2. Rovnako spracujte ľavý deflektor z dielov 40 a 41.

Krídla:

Začnite zadným prítlačným krídlom, ktoré zhotovte z dielov 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 a 68. Pri priliepaní líšt krídla medzi diely 59 a 60 postupujte od horných líšt k dolným. Nakoniec krídlo doplňte svetlom 68 a celé krídlo nalepte na diel 4. Predné krídlo zhotovte z dielov 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a 49. Na lišty 42 a 43 prilepte spracované boky krídla z dielov 44, 45, 46 a 47, 48, 49. Diely 46 a 49 prilepte na boky krídla podľa zelenej vodiacej čiary natupo. Hotové predné krídlo prilepte na nosič. Pri zhotovovaní a umiestňovaní krídiel dbajte na správnu geometriu vozidla.

Kolesá:

Všetky kolesá sa zhotovujú rovnako, preto si popíšeme len stavbu zadného kolesa. Narýhujte boky 88 po celom obvode aj zo spojkou. Pomocou spojky zlepte vytvarovaný bok pneumatiky. Disk zhotovte z dielov 90, 91 (vonkajšia časť) a 87, 92 (vnútorná časť). Obe časti disku vlepte do pripravených bokov 88. Nakoniec oba boky nalepte na plášť 89. Po zhotovení druhého zadného kolesa, oba nasuňte na zadnú os a zalepte ich tak, aby sa spoj plášťa nachádzal na spodku pneumatiky. Predné kolesá zhotovte z dielov 88, 93, 94, 95, 96 a 97.

Doplnky:

Na komín nalepte pomocné aerodynamické plôšky 70. Ďalej doplňte karosériu anténami 73, 74 a plôškami 71, 72. Kameru zhotovte z dielov 77 a 78. Vytvarujte telo kamery 77 a boky nalepte natupo. Kameru nalepte na nosič 78 a osaďte na vrch komína. Ako posledný doplňte podvozok doskou 69.

Tým Vaša práca skončila. Dúfam, že ste s výsledkom svojej práce spokojný. Vaša zbierka sa týmto rozrástla o ďalší pekný model monopostu zo sezóny 2000.


[ Bobbo ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]