[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Jaguar R1
Prípravné práce:

Z kuchynskej špajle si pripravte nasledujúce diely: zadnú os a os volantu. Sú bez čísel. Ich veľkosť a farebné prevedenie je zakreslené vo vystrihovačke. Z drôtu hrubého 0,5 mm si zhotovte anténu 74, a diel antény, ktorý vlepíte do dielu 75. Narýhovanie dielov určujú tieto značky: plný čierny trojuholník ? diel narýhujte z lícnej strany vystrihovačky, čierne koliesko predstavuje narýhovanie dielu z rubovej strany vystrihovačky a zdvojený trojuholník ohyb, ktorý nezačína od okraja dielu, ale začína až ďalej v diele. Narýhovanie bokov kolies 88 je vhodné spraviť odpichovátkom. Výrezy z plôch sú vyznačené červenou uhlopriečkou, alebo červenou čiarou, všetky rýhovania a výrezy je potrebné urobiť pred samotným lepením. Diely lepené natupo majú svoju pozíciu vyznačenú zelenou čiarou. Z rubovej strany začiernite diely: 2x 9, 10, 17, 43, 46, 58. Kancelárskym papierom doporučujem podlepiť diely: 37, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 a diely 2 a 3 podlepte len v mieste nalepenia bočníc a chladičov, aby sa po nalepení bočnice nepretrhli a neprehli. Výkresom podlepte diely 16A a 21A. V diele 1 urobte vpich pre osadenie antény a výrezy pre osadenie zrkadiel. Pri práci priebežne retušujte jednotlivé diely ešte pred zalepením, alebo podľe potreby. Neponáhľajte sa a pomáhajte si návodnou kresbou.

Trup:

Na rozložený bok 2 nalepte podlepený diel 16A, na 3 nalepte 21A. Diely 2 a 3 spojte s 1, pričom musí lícovať čiara na 1 nad nápisom ?BECKS? s čiarou na 2 a 3. Vytvarujte diely 5 a 6 a vlepte ich do dielu 4. Oba celky spojte dohromady. Špičku predku odspodu uzavrite dielom 7. Na diel 7 nalepte vytvarovaný diel 8. Dokončite úpravy na dieloch 2 a 3 t.j. držiak predného krídla. Pokračujte komínom. Spojte dva diely 9 spolu s dielom 10. Celok nalepte na konstrukčný diel 11. Po nalepení dielu 11 môžete osadiť hotový komín opatrne na trup vozidla 4. Celok ešte zpredu doplňte skompletovanou opierkou hlavy z dielov 12 a 13. Sedačku skompletujte zo štyroch dielov 26, prilepte pásy 27. Skompletovanú sedačku zospodu nasuňte a prilepte k dielom 1 a 4.

Podvozok:

Do spracovaného dielu 30 vlepte podľa návodnej kresby časť difúzora 38, 39. Spracujte diel 40. Prilepte ho na diel 30. Na diel 30 opatrne nalepte 37. Celok ešte doplňte pomocnými chlopňami 23A, 23B, na ktoré budete neskôr lepiť bočnice. Teraz môžete spojiť podvozok s trupom. Všetko nechajte dôkladne zaschnúť. Zatiaľ si pripravte zadné zavesenia nápravy, ľavý z dielov 35, 36, pravý z dielov 33, 34. Hotové zavesenia vlepte s osou do výrezov v trupe.

Bočnice:

Vytvarujte diel 16. Doplňte vytvarovaný bok 18 a do pontonu ešte vlepte hotový chladič 19. Pomocné kridielko zlepte z dielov 17, 20. Hotové krídielko prilepte na diel 16. Celú bočnicu opatrne nalepte na vozidlo. Ľavý bok zhotovte obdobne. Vytvarujte diel 21 a zlepte s vytvarovaným bokom 23. Do pontonu vlepte hotový chladič 24. Pomocné krídielko zlepte z dielov 22, 25. Hotové krídielko prilepte na diel 21. Bočnicu opatrne nalepte na vozidlo. Trup vozidla dokončíte nalepením prechodu boku vozidla 31 a 32. Je potrebné lepiť obzvlášť pomaly a opatrne, záleží na tom celkový vzhľad vášho modelu.

Deflektory:

Do dielu 42 vlepte diel 43. Na tento vytvarovaný diel nalepte zadnú stranu 41. Tvar deflektora určuje jeho pôdorys v návodnej kresbe. Hotový ľavý deflektor zalepte do výrezu na boku vozidla, na diel 30 a na spodok dielu 37. Rovnako spracujte pravý deflektor z dielov 45, 46, 44.

Predná náprava:

Pripravte si predné zavesenia nápravy. Ľavé zavesenie začnite zlepením dielov 55, 56. Doplňte ich dielom 57 a chladičom brzdy 58. Rovnakým spôsobom zhotovte pravé zavesenie z dielov 59, 60, 61 a 62. Nezabudnite na vrchné diely prednej nápravy prilepiť zelené plôšky, diely 56 a 60. Zavesenia opatrne nasuňte do výrezov v bokoch vozidla a na spodok vozidla 8 a prilepiť.

Kolesá:

Pretože sa zhotovujú všetky kolesá rovnako, popíšeme si stavbu len zadného kolesa. Nalepte zlatý lem 88 na bok kolesa 88. Narýhujte boky 88 po celom obvode aj so spojkou. Pomocou spojky zlepte vytvarovaný bok, vznikne pekný profil pneumatiky. Zhotovte disk z dielov 92, 87, 91, 90. Obe části disku vlepte podľa návodnej kresby do pripravených bokov 88. Nakoniec oba boky zlepte s vytvarovaným plášťom 89. Zhotovte aj druhé zadné koleso. Zadné kolesá nasuňte na zadnú os a zalepte ich tak, aby sa spoj na plášti pneumatiky nachádzal na spodu vozidla. Predné kolesá zhotovte rovnako, ale použite diely 88, 96, 97, 95, 94, 93. Disk na zadné koleso má výrez pre zadnú os. Disk pre predné koleso nemá výrez na os.

Spojlery:

Začneme predným krídlom. Na diely 47, 48 prilepte spracované boky 52, 53, 54 a 49, 50, 51. Hotové krídlo nalepte na vytvarovaný nosič, ktorý je zalepený v špičke predku. Spracujte jednotlivé diely zadného krídla 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Pomocou chlopní prilepte vodorovné časti 65, 66, 67, 68, 69 na jeden bok 63 a potom na druhý 64. Krídlo doplňte o svetlo 70. Hotové krídlo osaďte na záď, dbajte pri tom na správnu geometriu vozidla.

Doplnky:

Na spodok vozidla naleptei spracovanú dosku 78. Jej orientáciu určuje čierny bod. Skompletujte volant 28. Natupo ho nalepte na pripravenú os (v návodnej kresbe diel 29) a s pomocou pinzety nasuňte do otvoru v kokpite. Natupo prilepte aerodynamické plôšky 14, 15. Na vozidlo doplňte kameru z dielov 76, 77. Vytvarujte jej telo a boky prilepte natupo. Kameru 76 nalepte ešte na spracovaný nosič 77 a osaďte ju na vrch komínu. Spracujte spätné zrkadlá 71, 72 a prilepte ich na vozidlo. Osadenie a natočenie zrkadiel určuje návodná kresba. Ako posledné vlepte antény z drôtu 74, 75 na díl 1. Poslednou prácou je nalepenie dielu 73 na díl 1.


[ Igi ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]