[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Arrows A21
Prípravné práce:

Z kuchynskej špajle si pripravte zadnú os a os volantu 26. Ich veľkosť a farebné prevedenie je zakreslené vo vystrihovačke. Z drôtu hrubého 0,5 mm zhotovte antény 74, 75 a 2x nosiče spätných zrkadiel 72. Narýhovanie dielov určujú zaužívané značky: plný čierny trojuholník ? diel narýhujte zo strany tlače vystrihovačky, čierne koliesko predstavuje narýhovanie dielu z rubu vystrihovačky a zdvojený trojuholník ohyb, ktorý nezačína od kraja dielu, ale začína až ďalej v diele. Narýhovanie bokov pneumatík 88 je vhodné urobiť odpichovátkom. Výrezy z plôch sú vyznačené červenou uhlopriečkou alebo červenou čiarou, všetky výrezy je potrebné urobiť pred vlastným lepením. Diely lepené natupo majú svoju pozíciu vyznačenú zelenou čiarou. Diely označené na vystrihovačke v čiernom krúžku, začiernite z rubovej strany. Kancelárskym papierom doporučujem podlepiť diely 33, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a diely 2 a 3 podlepte len v mieste lepenia bočníc a chladičov, aby sa po nalepení bočnice neprehli. Výkresom podlepte diely 2A, 3A. V diele 1 urobte vpichy pre osadenie antén a výrezy pre osadenie zrkadiel. Pri práci priebežne retušujte jednotlivé diely ešte pred lepením alebo podľa potreby. Neponáhľajte sa a pomáhajte si návodnou kresbou.

Trup:

Na rozložený bok 2 nalepte podlepený 2A, na 3 nalepte 3A. Diely 2 a 3 spojte s 1, pričom musí lícovať čiara na 1 pod nápisom ?REPSOL YPF? s čiarou na 2 a 3. Do dielu 4 vlepte bočné opierky hlavy 5 a 5A. Oba celky spojte dokopy. Špičku predku odspodu uzavrite dielom 6. POZOR!!! Diel 6 nie je označený! Nachádza sa medzi dielmi 77 a 2A a 3A. Na diel 6 nalepte vytvarovaný diel 7. Dokončite úpravy na dieloch 2 a 3, prilepte horné chlopne a držiak predného krídla. Pokračujte komínom. Do vytvarovaného dielu 8 vlepte diel 9 a zospodu diel 10. Po nalepení dielu 10 môžete osadiť hotový komín opatrne na trup vozidla 4. Celok ešte doplňte skompletovanou opierkou hlavy z dielov 11 a 12. Sedačku skompletujete z dielu 23 (4x), prilepte pásy 24. Skompletovanú sedačku opatrne zospodu nasuňte a prilepte k dielu 4.

Podvozok:

Do spracovaného dielu 28 vlepte podľa návodu časti difúzoru 34, 35. Spracujte diel 36. Prilepte ho na diel 28. Na diel 28 opatrne nalepte 33. Celok ešte doplňte pomocnými chlopňami 28A, 28B, na ktoré budete neskôr lepiť bočnice. Na diel 28 prilepte natupo diel 27. Teraz môžete spojiť podvozok s trupom. Všetko nechajte dôkladne preschnúť. Zatiaľ si pripravte zadné zavesenia nápravy, ľavý z dielov 31, 32 a pravý z dielov 29, 30. Hotové zavesenia zalepte s osou do výrezov v trupe.

Bočnice:

Vytvarujte diel 13 a podlepte ho pomocnou plôškou na mieste označenom červenou šípkou. Doplňte vytvarovaný bok 14 a do pontónu ešte vlepte hotový chladič 15. Pomocné krídielko zlepte z dielov 16, 17. Hotové krídielko pomaly nasuňte do výrezov v bočniciach a opatrne zospodu zakvapnite lepidlom. Bočnicu opatrne nalepte na vozidlo. Ľavý bok zhotovte obdobne. Zlepte diel 18 s pomocnou plôškou a spojte s dielom 19. Do pontónu vlepte hotový chladič 20. Pomocné krídielko zlepte z dielov 21, 22. Hotové krídielko pomaly nasuňte do výrezu v bočnici a zalepte. Bočnicu opatrne nalepte na vozidlo. Trup vozidla dokončite nalepením prechodov bokov vozidla 68 a 69. Je potrebné lepiť obzvlášť pomaly a opatrne, záleží na tom celkový vzhľad vášho modelu.

Deflektory:

Na vytvarovaný diel 38 prilepte diel 37. Tvar deflektora určuje jeho pôdorys v návodnej kresbe. Hotový ľavý deflektor vlepte do výrezu na boku vozidla, na bočnicu 14 a na diel 33. Rovnako spracujte pravý deflektor z dielov 40, 39.

Predná náprava:

Pripravte si predné zavesenia nápravy. Ľavé zavesenie začnite zlepením dielov 50 a 51. Doplňte ich dielom 52 a chladičom brzdy 53. Rovnakým spôsobom zhotovte pravé zavesenie z dielov 54, 55, 56 a 57. POZOR!!! Diel 56 nie je vo vystrihovačke označený. Nachádza sa nad dielom 4. Zavesenia opatrne nasuňte do výrezov v bokoch vozidla a na spodok vozidla, diel 7 a prilepte.

Kolesá:

Pretože sa všetky kolesá zhotovujú rovnako, popíšeme si len stavbu zadného kolesa. Narýhujte boky pneumatiky 88 po celom obvode aj zo spojkou. Pomocou spojky zlepte vytvarovaný bok pneumatiky, vznikne pekný profil pneumatiky. Zhotovte disk z dielov 91, 90, 87 a 92. Obe časti disku vlepte podľa návodu do pripravených bokov 88. Nakoniec oba boky spojte vytvarovaným plášťom 89. Zhotovte aj druhé zadné koleso. Zadné kolesá nasuňte na zadnú os a zalepte ich tak, aby sa spoj na plášti pneumatiky nachádzal na spodku vozidla. POZOR!!! Kolesá nalepíme až po dokončení vozidla a jeho nalakovaní. Predné kolesá zhotovte rovnakým spôsobom, ale použite diely 88, 95, 94, 96, 97 a 93. POZOR!!! Jeden diel 91 a jeden diel 95 sú vo vystrihovačke zle označené.

Krídla:

Predné krídlo zhotovíte tak, že na diely 41, 42 prilepte spracované boky 43, 44, 45 a 46, 47, 48. Hotové krídlo nalepte na vytvarovaný nosič, ktorý je zlepený v špičke predku. Spracujte jednotlivé diely zadného krídla 59, 60, 61, 62, 63, 64 a 65. Pomocou chlopní, prilepte vodorovné časti 61, 62, 63, 64 a 65 na jeden bok 59 a potom na druhý 60. Krídlo doplňte o svetlo 66. Hotové krídlo osaďte na záď, dbajte pri tom na správnu geometriu.

Doplnky:

Na spodok vozidla patrí spracovaná doska 58. Jej orientáciu určuje čierny bod. Skompletujte volant 25, natupo ho nalepte na pripravenú os 26 a z pomocou pinzety nasuňte do otvoru v kokpite. Natupo prilepte aerodynamické plôšky 67 (2x), 70, 71. Vozidlo doplňte kamerami, prednou 49 (do výrezu v diele 2) a hlavnou 76, 77. Vytvarujte jej telo a boky prilepte natupo. Kameru 77 nalepte ešte na spracovaný nosič 76 a osaďte ju na vrch komínu. Spracujte spätné zrkadlá 72, 73 a prilepte ich na miesto na vozidle. Osadenie a natočenie zrkadiel určuje návodná kresba. Ako posledné vlepte anténky z drôtu 74, 75 na diel 1. Na diel 1 natupo nalepte plôšku diel 77.

Poznámka PKAA:

Vo vystrihovačke je jeden diel 70 naviac, stačí jeden. Diely 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 sa vo vystrihovačke ani v návode nenachádzajú, ani nie sú potrebné.


[ Igi ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]