[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Wolf WR1
Prípravné práce:

Hrany, ktoré sa ryhujú a ohýnajú zo strany tlače, sú označené čiarou s plným čiernym trojuholníkom. Hrany, ktoré sa ohýnajú z rubu tlače, sú označené bielym trojuholníkom. Ohyb, ktorý nezačína od okraja dielu, je označený zdvojeným symbolom trojuholníka. Výrezy, prierezy a prestrihy sú vyznačené červenou farbou, poprípade červenou uhlopriečkou alebo symbol červených nožničiek. Miesta pre nalepenie dielov natupo, tj. bez chlopní, sú vyznačené zelenou čiarou. Čísla dielov alebo ich časti, ktoré je potrebné pred nalepením z rubovej strany začierniť, sú podfarbené čiernou farbou. Pri začierňovaní dbajte na to, aby nepresvitala čierna farba do tlače. Na zhotovenie osí náprav, volantu a tlmičov použite kuchynskú špajľu, ktorú obrúste na priemer 2,5 mm. Rozmery a farebné prevedenie nájdete vo vystrihovačke na diele 1. Všetky osy je potrebné si pripraviť pred začatím samotnej stavby modelu.

Trup:

Stavbu modelu začnite zlepením oboch častí podvozku 1. Podvozok nechajte pod záťažou poriadne preschnúť. Nezabudnite si pripraviť všetky osy. Spracujte boky kapoty 10, 11 a prilepte ich na podvozok 1. Z dielov 2 a 3 zostavte predný chladič a prilepte ho na diel 1. Do zadnej časti podvozka medzi diely 10 a 11 vlepte diel 20. Pokračujte nalepením dielu 33 k podvozku 1 a dielu 10, a dielu 34 k podvozku 1 a dielu 11. Vzniknutý celok zatiaľ odložte. Pokračujte spracovaním kokpitu. Priestor kokpitu zhotovte zlepením dielov 15 a 16, do ktorých vlepte sedačku z troch dielov 18. Do kokpitu so sedačkou vlepte bezpečnostné pásy 19. Zo štyroch dielov 17 a osy volantu A zhotovte volant, ktorý vlepte do palubnej dosky. Kokpit zatiaľ odložte bokom. Vystrihnite diel 7. Do zástrihov v zadnej časti vlepte diely 12 a 13. Štít, diel 4, v prednej časti vytvarujte a spojte dielom 5. Vyskúšajte si to však najprv nasucho. Z rubovej stany štítu nalepte diel 6. Postupne ho vlepte do dielu 7 a k štítu prilepte ešte ochranný oblúk 8. Kokpit prilepte ku kapote 7. Vzniknutý celok postupne prilepte k odloženému celku s podvozkom. Prilepenie si vyskúšajte najprv nasucho a lepte od zadu dopredu. Na ochranný oblúk nalepte opierku hlavy 9. Na štít ešte nalepte spätné zrkadlá 35 a 36. Do zadnej časti trupu nalepte diel 102 a bočné kryty motora 42 a 41. Nad chladiče na diele 7 nalepte dva diely 14 a diely 87, 88 podľa návodnej kresby.

Predná náprava:

Pravý nosič (z pohľadu jazdca) zhotovte z dielov 21, 22, 23, 24, 25, 27A a osy B. Najprv zlepte diely 21 a 22. Diel 27A zviňte do valčeka a nalepte na os B. Diely 23, 24 a 25 z rubovej strany začiernite. Diely 23 a 24 doporučujem podlepiť. Na diel 21 prilepte vzperu 23 a chladič brzdy 25. Do otvoru v dieloch 21 a 22 vsuňte os B tak aby bol valček zo strany chladiča brzdy. Záves vlepte do otvorov v diele 10. Do úplne predného otvoru vlepte diel 24 tak aby smeroval k brzde. Nakoniec ešte na kapotu nalepte diel 31, ktorý v časti oblúka nad závesom začiernite z rubovej strany.
Ľavý nosič zhotovte rovnakým spôsobom z dielov 26, 27, 28, 29, 30, 27A, osy B a dielu 32. Diely 28, 29 a 30 začiernite z rubovej strany celé, diel 32 začiernite len v časti ako diel 31 a diely 28, 29 podlepte.

Predné krídlo:

Pravú časť predného krídla zhotovte z dielov 37, 38 a ľavú z dielov 39, 40. Diely 37 a 39 vytvarujte podľa bielych plôch na dieloch 38 a 40. Hotové krídla natupo prilepte k dielom 10 a 11 na vyznačené miesta. Tým sa vaša práca na trupe skončila a môžete ho zatiaľ odložiť bokom.

Motor:

Blok motora zlepte z dielov 48, 49 a 50. V diele 48 nezabudnite urobiť výrezy pre vlepenie výfukov a vrchného krytu. Na hotový blok motora nalepte diely 51 a 60. Do výrezov v hornej časti bloku motora vlepte kryt 52. Na vrchný kryt motora 52 nalepte osem valčekov nasávania vzduchu 53, ktoré zakryte dielmi 54. Spracujte kryty hláv valcov 55 a 57, v ktorých nezabudnite urobiť dierky pre káble vedúce z rozdeľovača k sviečkam. Na spracované diely ešte nalepte dva diely 56 a dva diely 58. Zkompletované kryty nalepte na blok motora 48. Káble vychádzajúce z dielov 55 a 57 vlepte do rozdeľovača 59 a valček nalepte podľa návodnej kresby na vrchný kryt motora 52. Na diel 60 nalepte valček 61. Z bokov bloku motora vlepte vytvarované výfukové potrubia 82 a 84.

Prevodovka:

Prevodovku zlepte z dielov 62 a 63. Spracujte kotúče bŕzd z dielov 2x 64, 65 a 66. Do prevodovky vložte os C a zalepte ju. Zlepte spodné ramená zadnej nápravy z dielu 67, na ktoré nalepte držiaky kolies 68 a 69. Spodné ramená nalepte na prevodovku. Z dielov 76 a 77 spracujte chladiče zadných bŕzd, ktoré z rubovej strany začiernite a prilepte k brzdovým kotúčom. Z dielov 70, 71 a 73 spracujte horné rameno zadnej nápravy a nalepte ho na diely 68, 69 a na vrch prevodovky. Vrchné rameno zadnej nápravy spojte zo spodným ramenom dielmi 74 a 75. Spracujte výfuky 81, 83 a nalepte ich na spodné ramená zadnej nápravy. Medzi spodné a horné ramená vlepte ešte tlmiče z osy D a natočeného drôtu s hrúbkou 0,5 mm. Z dielov 78, 79 spracujte zadnú časť prevodovky. Zo spodku dielu 78 prilepte výstuž výfukov 80 a zboku diel 101. Celú prevodovku prilepte k motoru. Teraz nalepte na držiaky výstuže z dielov 85, 86 a motor s prevodovkou nalepte na trup.

Zadné krídlo:

Do dielu 43 vlepte valec 44. Medzi boky 45 a 46 vlepte vytvarovaný diel 47. Po dôkladnom preschnutí medzi boky krídla vlepte nosič s valcom. Hotové krídlo nalepte na prevodovku.

Kolesá:

Predné koleso zlepte z dielov 2x 89, 90, 91, 2x 92 a 93. Odpichovátkom narýhujte boky pneumatík 89, z ktorých vytvarujte profil pneumatiky ako v návodnej kresbe. Do bokov pneumatík 89 vlepte disk z dielov 91, 92 (vnútorná časť) a 92, 93 (vonkajšia časť). Oba zkompletované boky zlepte s behúňom 90.
Zadné koleso zlepte z dielov 96, 2x 95, 97, 98, 99 a 100. Odpichovátkom narýhujte boky pneumatík 95, z ktorých vytvarujte profil pneumatiky ako v návodnej kresbe. Do bokov pneumatík 95 vlepte disk z dielov 97, 98 (vnútorná časť) a 99, 100 (vonkajšia časť). Oba zkompletované boky zlepte s behúňom 96.


[ Bobbo ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]