[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Fittipaldi FD05A
Prípravné práce:

Hrany, ktoré sa ryhujú a ohýnajú zo strany tlače, sú označené čiarou s plným čiernym trojuholníkom. Hrany, ktoré sa ohýnajú z rubu tlače, sú označené bielym trojuholníkom. Ohyb, ktorý nezačína od okraja dielu, je označený zdvojeným symbolom trojuholníka. Výrezy, prierezy a prestrihy sú vyznačené červenou farbou, poprípade červenou uhlopriečkou, niekedy je ešte doplnený symbol nožničiek. Miesta pre nalepenie dielov natupo, tj. bez chlopní, sú vyznačené zelenou čiarou. Čísla dielov alebo ich časti, ktoré je potrebné pred nalepením z rubovej strany začierniť, sú podfarbené čiernou farbou. Čísla dielov alebo ich časti, ktoré je potrebné pred nalepením z rubovej strany zafarbiť žltou farbou, sú podfarbené žltou farbou. Pri začierňovaní dbajte na to, aby nepresvitala čierna farba do tlače. Na zhotovenie osí náprav, volantu a tlmičov použite kuchynskú špajľu, ktorú obrúste na priemer 2,5 mm. Rozmery a farebné prevedenie nájdete vo vystrihovačke na dieloch 15 a 16.

Trup:

Do otvoru v diele 4 vlepte prieduch 3. Diel 3 prilepte na nosnú časť kapoty 1. Medzi diely 1 a 4 vlepte priestor pilota, kokpit 2. Do predku vlepte otvor satia 20. Na rubovú stranu dielu 21 si preneste úsečky A a B. Podľa nich potom na podvozok 21 nalepte nosnú časť 1 a 20, postupne od predku do zadu. Ďalej pokračujte chladičmi. Pravý chladič 10 prilepte na podvozok 20 a trup 1. Na pravú stranu ešte nalepte bočnicu 15. Ľavý chladič 9 prilepte na podvozok 20 a trup 1. Na ľavú stranu ešte nalepte bočnicu 16. Na zadnú časť trupu nalepte diel 8. Ďalej pokračujte sedačkou. Sedačku zhotovte z troch dielov 17 a bezpečnostných pásov 19. Hotovú sedačku vlepte do kokpitu na diely 2 a 8. Vytvarujte štít 5, na ktorý z rubovej strany nalepte diel 6. Hotový štít vlepte do dielu kapoty 7. Ďalej pokračujte spracovaním dielov 11 a 12, ktoré vlepte do otvorov v kapote 7. Na konce dielu 7 prilepte ešte plôšky 13 a 14, ktoré z rubovej strany začiernite. Zkompletovanú kapotu postupne nalepte na trup od predku smerom do zadu. Zhotovte volant zo štyroch dielov 18, nalepte ho na os volantu C (jej veľkosť a farebné prevedenie nájdete na diele 16) a vsuňte ho do otvoru v palubnej doske, kde ho zalepte. Nakoniec zhotovte spätné zrkadlá z dielov 28, 29 a nalepte ich na diel 5.

Motor:

Zlepte diely 45, 46 a 47. V diele 45 nezabudnite urobiť výrezy pre vlepenie výfukov a vrchného krytu. Na hotový blok motora nalepte diel 48. Spracujte kryty hláv valcov 49 a 50, v ktorých nezabudnite urobiť dierky pre káble vedúce z rozdeľovača k sviečkam. Na spracované diely ešte nalepte dva diely 50 a dva diely 52. Zkompletované kryty nalepte na blok motora 45. Káble vychádzajúce z dielov 49 a 50 vlepte do rozdeľovača 55 a valček nalepte podľa návodnej kresby na blok motora 45. Do výrezov v hornej časti bloku motora vlepte kryt 53. Na vrchný kryt motora 53 nalepte osem valčekov nasávania vzduchu 54. Z bokov bloku motora vlepte vytvarované výfukové potrubia 81 a 82, na ktoré nalepte výfuky 66 a 67.

Prevodovka:

Prevodovku zlepte z dielov 56, 57 a 58. Ďalej pokračujte dielmi 69 a 70, ktoré prilepte k prevodovke 57. Spracujte kotúče bŕzd z dielov 2x 59, 4x 60 a 2x 61. Do prevodovky vložte os B a zalepte ju. Na vyznačené miesta ešte nalepte brzdové kotúče. Zlepte spodné ramená zadnej nápravy z dielu 62, na ktoré nalepte držiaky kolies 63 a 64. Spodné ramená s držiakmi nalepte zospodu na prevodovku 57. Teraz spojte diely 65 a 68. Hotové horné rameno nápravy nalepte na blok prevodovky. Medzi ramená vlepte tlmiče zhotovené z navinutého drôtiku a osy D. Ako posledný diel nalepte na prevodovku diel 71. Kompletnú prevodovku nalepte na motor a výfuky prilepte k spodným ramenám zadnej nápravy. Teraz nalepte na držiaky výstuže z dielov 77, 78 a motor s prevodovkou nalepte na trup.

Kryt motora:

Kryt motora zhotovte z dielov 38, 39, 40, 41, 42, 43 a 44. Na diel 38 nalepte diel 39 a celok zo spodku uzavrite dielom 40. Na diel 40 natupo nalepte diely 41 a 42, ktoré z rubu zatrite žltou farbou. Kryt motora nalepte na spracovaný diel 43. Kryt motora nalepte na diel 8 a doplňte ho ešte ochranným oblúkom 44.

Zadné krídlo:

Zadné krídlo zhotovte z dielov 2x 72, 73, 74, 75 a 2x 76. Spojte oba diely 72, na ktoré nalepte boky 73 a 74. Z dielov 75 a 2x 76 zhotovte nosič krídla. Krídlo nalepte na nosič a nosič nalepte k prevodovke na diel 71.

Predná náprava:

Pravý záves zhotovte z dielov 30, 31, 32 a 33. Rovnakým spôsobom zhotovte z dielov 34, 35, 36 a 37 ľavý záves. Spojte diely 30 a 31, ďalej na spojené diely nalepte vzperu 32 a chladič brzdy 33. Hotové zavesenie vlepte do otvorov v trupe vozidla. Rovnako spracujte aj ľavé zavesenie. Po vlepení aj ľavého zavesenia, zasuňte do zavesení os A prednej nápravy a zalepte ju.

Predné krídlo:

Pravú stranu predného krídla zhotovte z dielov 26 a 79, ľavú stranu predného krídla zhotovte z dielov 27 a 80. Obe časti predného krídla vlepte do trupu.

Kolesá:

Predné koleso zlepte z dielov 2x 89, 90, 91, 2x 92 a 93. Odpichovátkom narýhujte boky pneumatík 89, z ktorých vytvarujte profil pneumatiky ako v návodnej kresbe. Do bokov pneumatík 89 vlepte disk z dielov 91, 92 (vnútorná časť) a 92, 93 (vonkajšia časť). Oba zkompletované boky zlepte s behúňom 90.
Zadné koleso zlepte z dielov 86, 2x 95, 96, 97, 99 a 100. Odpichovátkom narýhujte boky pneumatík 95, z ktorých vytvarujte profil pneumatiky ako v návodnej kresbe. Do bokov pneumatík 95 vlepte disk z dielov 97, 98 (vnútorná časť) a 99, 100 (vonkajšia časť). Oba zkompletované boky zlepte s behúňom 96.

Doplnky:

Model dokončite nalepením krytov bočníc 22, 23 a lemovaniami chladičov 24 a 2x 25.


[ Bobbo ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]