[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Williams FW25
Zhotovenie modelu si vyžaduje presnosť a dostatok času. Jeho stavbu nie je možné doporučiť menej skúseným modelárom. Pred stavbou si dôkladne preštudujte návod a návodnú kresbu.

Prípravné práce:

Z kuchynskej špajle (zbrúsenej na priemer 2,5 mm) si pripravte os volantu A a os zadnej nápravy B. Ich farebné prevedenie je zakreslené vo vystrihovačke. Z drôtu s priemerom 0,5 mm si pripravte anténu 100 (jej tvar a veľkosť je zakreslená v návodnej kresbe). Kartónovou štvrťkou doporučujem podlepiť diely 2, 3, 11, 15, 24, 27, 66, 74, 79, 105, 106 a 107. Z rubovej strany začiernite diely 32, 38, 54, 59, 63, 78 a 83. Niektoré diely sa lepia natupo, ich orientácia je podľa zelených alebo bielych vodiacich čiar. Prierezy a prepichy spravte na dieloch 1, 2, 3, 7, 10, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 66, 84, 85, 74, 75, 79, 80, 91, 92 a 95. Hrany, ktoré sa rýhujú a ohýbajú zo strany tlače, sú označené čiernym trojuholníkom. Hrany, ktoré sa rýhujú a ohýbajú z rubovej strany, sú označené bielym trojuholníkom. Zdvojený symbol značky ohybu znamená, že ohyb nezačína od okraja dielu, ale až ďalej v diele. Vystrihovačka obsahuje celkom 117 dielov, z ktorých zostavíte model monopostu Ralfa SCHUMACHERA.

Trup:

Spracujte boky 2, 3 a prilepte ich k dielu 1 tak, aby lícovala čiara za nápisom ?CASTROL? z čiarou pred výrezmi pre predné závesy kolies. Nosič predného krídla zatiaľ nezliepajte. Na boky trupu nalepte diely 8 a 9. Na diel 6 prilepte diely 4, 5 a celok vlepte do vytvarovaného trupu. Pokračujte kokpitom. Najprv zo štyroch dielov 10 zlepte priestor kokpitu, do ktorého vlepte bezpečnostné pásy 12. Z dvoch dielov 11 zlepte volant, ktorý prilepte na os volantu A. Volant vložte do kokpitu. Hotový kokpit prilepte na diely 1 a 6 (nepriliepajte ho k bokom trupu 2 a 3). Z dielov 2x 74, 75, 76, 77 a 78 zhotovte pravý predný záves kolesa a vlepte ho do dielu 2. Druhým dielom 74 ?MICHELIN? prelepte čiernobiely nápis na závese. Rovnakým spôsobom spracujte ľavý predný záves z dielov 2x 79, 80, 81, 82, 83 a vlepte ho do dielu 3. Z dielov 24, 25, 26 zhotovte pravý zadný záves a vlepte ho do dielu 2. Z dielov 27, 28, 29 zhotovte ľavý zadný záves a vlepte ho do dielu 3. Správnu polohu zadných závesov skontrolujte vložením zadnej osy B. Pokračujte komínom. Pri zhotovovaní komínu dbajte na presnosť vašej práce. Zhotovíte ho z dielov 52, 53, 54, 55, 56 a 57. Na diel 52 prilepte diel 53. Pokračujte dielmi 54 a 55, ktoré prilepte k dielu 53. Celok nalepte na diel 6. Nakoniec ešte spracujte diely 56, 57 a ich prilepením na diel 6 dokončite komín. Na diel 7 prilepte diel 13 a do výrezu vlepte diel 14. Doplnený diel 7 zospodu prilepte k dielom 2 a 3. Na diel 14 prilepte spodné časti závesov prednej nápravy. Po nalepení dielu 7 zlepte nosič predného prítlačného krídla.

Deflektory:

Na vytvarovaný diel 58 prilepte diel 59 a z rubovej strany diel 60. Na spodnú časť natupo nalepte diel 61. Deflektor vytvarujte podľa nákresu na diele 15. Po spracovaní a nalepení bočnice nalepte deflektor na diel 2 a 15. Rovnakým spôsobom spracujte aj ľavý deflektor z dielov 62, 63, 64 a 65.

Krídla:

Začnite zadným krídlom, ktoré zhotovte z dielov 2x 105, 2x 106, 107, 108, 109, 110 a 111. Najprv spojte diely 105 a 106. Pri priliepaní líšt krídla medzi diely 105 a 106 postupujte od dolných líšt k horným. Lišty priliepajte natupo podľa bielych vodiacich čiar. Nakoniec na krídlo prilepte svetlo 111. Krídlo zatiaľ nepriliepajte na trup.

Predné krídlo zhotovte z dielov 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 a 73. Na spracované lišty 66 a 67 prilepte spracované diely 68 a 71. Diel 68 doplňte dielmi 69, 70 a diel 71 dielmi 72, 73. Rez predného krídla je nakreslený na diele 112. Podľa tejto kresby vytvarujte tvar krídla. Ani predné krídlo zatiaľ nepriliepajte k nosiču. Obe krídla prilepte k vozidlu až po spracovaní bočníc.

Podvozok a difúzor:

Najprv si pripravte diel 15. Do nastrihnutej zadnej časti difúzora vlepte diely 16 a 17. Zo spodnej strany nalepte na diel 15 diel 112. Na diel 112 prilepte na biele čiary natupo diely 114. Ďalej na diel 112 prilepte spracovanú dosku 115. Ako posledný prilepte na podvozok diel 113 (!!! POZOR !!! Diel nie je vo vystrihovačke označený.). Hotový podvozok nalepte na trup vozidla.

Bočnice:

Pravú bočnicu zhotovte z dielov 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 46, 47, 48, 2x 84, 101 a 102. Začnite dielom 30, ku ktorému prilepte diel 31. Na diel 31 nalepte diel 18. Na diel 33 nalepte diel 35. K dielu 33 z rubovej strany nalepte diel 34. Na diel 35 natupo nalepte diel 42. Diel 43 natupo nalepte k dielom 33 a 42. Z dielov 46, 47 a 48 zhotovte malé krídlo a prilepte ho k dielu 30. K dielu 30 ešte prilepte spätné zrkadlo 2x 84 a výfuk 32. Z dielov 20 a 21 zhotovte chladič a prilepte ho na diely 2 a 15. Hotovú bočnicu prilepte na diely 2, 15 a chladič. Pravú stranu dokončite nalepením dielov 101 a 102. Ľavú bočnicu zhotovte rovnakým spôsobom z dielov 19, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 (!!! POZOR !!! Diel 44 je vo vystrihovačke chybne označený ako diel 50, je to ten menší z nich.), 45, 49, 50, 51, 85, 103 a 104. Po nalepení oboch bočníc, prilepte k vozidlu prítlačné krídla.

Kolesá:

Všetky štyri kolesá sa zhotovujú rovnako, preto si popíšeme len stavbu zadného kolesa. Narýhujte boky 88 po celom obvode aj zo spojkou. Pomocou spojky zlepte vytvarovaný bok pneumatiky. Disk zhotovte z dielov 87, 91 (vonkajšia časť) a 90, 92 (vnútorná časť). Obe časti disku vlepte do pripravených bokov 88. Nakoniec oba boky nalepte na plášť 89. Po zhotovení druhého zadného kolesa, oba nasuňte na zadnú os B a zalepte ich tak aby sa spoj plášťa nachádzal na spodku pneumatiky. Predné kolesá zhotovte z dielov 88, 93, 94, 95, 96 a 97.

Doplnky:

Karosériu doplňte anténou z drôtu a dielom 100 (veľkosť a tvar antény je v návodnej kresbe), plôškami 86, 98 a 99. Ako poslednú zhotovte kameru z dielov 116 a 117. Vytvarujte telo kamery 116 a boky nalepte natupo. kameru nalepte na spracovaný nosič 117 a osaďte ju na vrch komína, diel 54.

Tým je vaša práca na modely monopostu Williams FW25 hotová. Dúfam, že sa vám práca podarila a že ste s výsledkom spokojný.


[ Bobbo ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]