[ MODELY F1 ]-[ PAPIEROVÝ SVET MODELOV VOZIDIEL F1 ]


Návod na model
Ferrari F1-2000
Zostavenie modelu si vyžaduje presnosť a dostatok času. Jeho stavbu nieje možné doporučiť menej skúseným modelárom. Pred stavbou si dôkladne preštudujte návod a návodnú kresbu.

Prípravné práce:

Z kuchynskej špajle (zbrúsenej na priemer 2,5 mm) si pripravte os zadnej nápravy X, ktorá je zakreslená na diele 34 a os volantu 27. Ich farebné prevedenie je zakreslené vo vystrihovačke. Z drôtu s priemerom 0,5 mm si pripravte dve antény 90 (ich rozmer je zakreslený v návodnej kresbe). Kartónovou štvrťkou doporučujem podlepiť diely 2, 3, 5, 12, 14, 17, 19, 26, 29, 31, 33, 40, 43, 46, 50, 54, 55, 56, 58, 62, 67, 78 a 79. Z rubovej strany začiernite diely 8, 14, 19, 35, 36, 38, 49 a 53. Červenou farbou zafarbite z rubovej strany diely 8, 13, 16, 18 a 21. Niektoré diely sa lepia natupo, ich orientácia je podľa zelených vodiacich čiar. Prierezy a prepichy spravte na dieloch 1, 2, 3, 5, 12, 17, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 78, 79 a 92. Hrany, ktoré sa ryhujú a ohýbajú zo strany tlače, sú označené čiernym trojuholníkom. Hrany, ktoré sa ryhujú z rubovej strany, sú označené bielym trojuholníkom. Zdvojený symbol značky ohybu znamená, že ohyb nezačína od okraja dielu, ale až ďalej v diele. Diely označené žltým popisným číslom sú pre stavbu modelu povinné (Michael SCHUMACHER), diely s čiernym popisným číslom sú rozširujúce a nieje ich nutné použiť a diely zo zeleným popisným číslom sú pre stavbu alternatívneho modelu druhého jazdca (Rubens BARRICHELO) .

Trup:

Spracujte boky 2, 3 a prilepte ich k dielu 1 tak, aby lícovala čiara za nápisom ?MARLBORO? s čiarou A. Nosič predného krídla zatiaľ nezliepajte. Na boky trupu nalepte diely 2A a 3A. Na vytvarované diely 1, 2 a 3 prilepte diel 4. Pokračujte kokpitom. Najprv zlepte dva diely 24, na ktoré nalepte palubnú dosku diel 25. Do vnútra kokpitu vlepte bezpečnostné pásy 28 a vložte volant z dielov 26 a osy 27. Hotový kokpit prilepte na diely 1 a 4 (nepriliepajte ho k bokom trupu 2 a 3). Z dielov 76 a 77 zhotovte spätné zrkadielka, ktoré vlepte do otvorov v diele 1. Z dielov 46, 47, 48 a 49 zhotovte pravý predný záves kolesa a vlepte ho do dielu 2. Rovnakým spôsobom spracujte ľavý predný záves z dielov 50, 51, 52 (!!! POZOR !!! Nie je vo vystrihovačke označený) a 53, a vlepte ho do dielu 3. Z dielov 32 a 33 zlepte pravý zadný záves kolesa a vlepte ho do dielu 2. Z dielov 30 a 31 zlepte ľavý zadný záves a vlepte ho do dielu 3. Správnu polohu zadných závesov skontrolujte vložením zadnej osy X. Pokračujte komínom. Pri zhotovovaní komínu dbajte na presnosť vašej práce. Zhotovíte ho z dielov 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Na diel 7 prilepte diel 6. Pokračujte dielom 9, ktorý prilepte na diel 7. Diel 10 nalepte na diel 11 a vzniknutý celok prilepte na diel 9. Nakoniec na diel 7 prilepte diel 8, ktorý vytvarujte podľa rezu v návodnej kresbe. Hotový komín prilepte na diel 4. Najskôr ho prichyťte pri kokpite a pokračujte k zadnej časti trupu. Na diel 5 prilepte k sebe zlepené diely 22 a 23. Doplnený diel 5 prilepte zospodu k dielom 2 a 3. Na diely 22 a 23 prilepte spodné časti závesov prednej nápravy. Po nalepení dielu 5 zlepte nosič predného krídla.

Podvozok a difúzor:

Najprv si pripravte diel 29. Do jeho nastrihnutej zadnej časti difúzora vlepte diely 35 a 36. Zo spodnej časti nalepte na diel 29 diel 34. Na diel 34 nalepte diely difúzora 37, 38 a dosku 39. Hotový podvozok nalepte na trup vozidla.

Bočnice:

Pravú bočnicu zhotovíte z dielov 12, 13, 14, 14A a 15. Začnite dielom 12, ku ktorému prilepte diel 13. Na diel 14 nalepte diel 14A. Diel 14 prilepte k dielu 12. Do vzniknutého celku vlepte chladič diel 15. Hotovú bočnicu nalepte na diel 2 a 29. Pravý bok dokončite nalepením dielov 16 a 78. Ľavú bočnicu zhotovte rovnakým spôsobom z dielov 17, 18, 19 (!!! POZOR !!! Na diele 19 chýbajú chlopne pre prilepenie dielu 17. Treba si ich tam pred vystrihnutím dielu dokresliť podľa dielu 14), 19A, 20, 21 a 79.

Deflektory:

Na vytvarovaný diel 40 prilepte vytvarované diely 41 a 42. Deflektor vytvarujte podľa pôdorysu v návodnej kresbe. Hotový pravý deflektor nalepte na diel 2 a 29. Rovnako spracujte ľavý deflektor z dielov 43, 44, 45 a nalepte na diely 3 a 29.

Krídla:

Začnite zadným prítlačným krídlom, ktoré zostavte z dielov 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 (!!! POZOR !!! Popisné číslo diela 67 ukazuje na diel 66) a 68. Pri priliepaní líšt krídla medzi diely 60 a 61 postupujte od horných k dolným. Po prilepení hotového krídla na diel 5, dokončite zadnú časť karosérie svetlom 80.
Predné krídlo vyrobíte z dielov 2x 54, 2x 55, 56, 57, 58 a 59. Na spracované lišty 54 (!!! POZOR !!! Diel 54 je v návodnej kresbe chybne označený ako diel 51) a 55 (diel 55 je mierne prehnutý) prilepte spracované boky 56, 57 a 58, 59. Diely 56 a 58 vytvarujte v priečnej časti do mierneho oblúka. Diely 57 a 59 prilepte na boky krídla podľa zelenej vodiacej čiary. Hotové predné krídlo prilepte na nosič. Pri zhotovovaní a umiestňovaní krídiel dbajte na správnu geometriu.

Kolesá:

Všetky štyri kolesá sa zhotovujú rovnako, preto si popíšeme len stavbu zadného kolesa. Narýhujte boky 88 po celom obvode aj zo spojkou. Pomocou sojky zlepte vytvarovaný bok pneumatiky. Disk zhotovte z dielov 90, 91 (vonkajšia časť) a 87, 92 (vnútorná časť). Obe časti disku vlepte do pripravených bokov 88. Nakoniec oba boky nalepte na plášť 89. Po zhotovení druhého zadného kolesa, oba nasuňte na zadnú os X a zalepte ich tak, aby sa spoj plášťa nachádzal na spodku pneumatiky. Predné kolesá zhotovte rovnakým postupom z dielov 88, 93, 94, 95, 96 a 97.

Doplnky:

Na komín nalepte pomocné aerodynamické plôšky 69 a 70, ktoré vytvarujte pomocou špajle do tvaru podľa návodnej kresby. Ďalej doplňte karosériu o bočné antény 90, ktorých rozmer nájdete v návodnej kresbe a prednú anténu 75. Ďalej doplňte plôšky 2x 73 a 74. Ako poslednú zhotovte kameru z dielov 71 a 72. Vytvarujte telo kamery 72 a boky nalepte natupo. Kameru nalepte na spracovaný nosič 71 a osaďte ju na vrch komína.

Tým máte model ?majstrovského? monopostu Ferrari F1-2000 hotový. Dúfam, že sa vám práca podarila a že ste s výsledkom svojej práce spokojný.


[ Bobbo ]-[ http://modelyf1.wz.cz ]